Impact Advocaten en CERA geven samen met die Keure “GPS 2019: het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen en aangepaste modellen” uit