NRC: Seminarie rond het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen