Praktische opleiding nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen door Cera en impact advocaten