ceci n’est pas un avocat?

Advocaten

 

Wij zijn er van overtuigd dat discussies of geschillen sneller en efficiënter tot een oplossing zullen leiden door buitengerechtelijke geschillenregeling, bemiddeling of arbitrage. Maar als het niet anders kan, dan trekken we onze toga aan voor de zaken die er écht toe doen.

 

We willen meer zijn dan alleen advocaten. Als procesbegeleiders en changemakers beperken we ons niet tot de louter juridisch-technische analyse en benutten we onze extra competenties en talenten om transities en reorganisaties ook strategisch en procesmatig te begeleiden.

 

Wij zijn als advocaten ook ondernemers en onderzoekers, oprecht geïnteresseerd in wat er beweegt en evolueert in de impacteconomie en in het beleid waarin onze opdrachtgevers moeten standhouden. Het werkterrein dat ons boeit is het spectrum waarin u zich als sociale ondernemers moet positioneren en het ecosysteem waarin u zich blijft ontwikkelen om positieve impact te realiseren.

Adviseurs

 

Ons team verstaat de kunst van het oplossingsgericht advies: geen dertien hypothetische analyses, maar een concreet voorstel van oplossing gebaseerd op een omvattende synthesebenadering en reële risico-inschatting.

 

We beseffen zeer goed hoe gelaagd een nieuwe uitdaging kan zijn. Ons advies is daarom zelden een louter juridische analyse. Ook psychologische inzichten en strategische afwegingen die horen bij verandering en transitie zijn cruciaal in ons voorstel.

 

Elke dag ervaren we in onze praktijk hoe eindeloos gelaagd een nieuwe uitdaging voor een sociale onderneming kan zijn. Wanneer een opdracht dat vereist, hebben we een persoonlijk netwerk van experten in andere disciplines paraat zodat u steeds de beste oplossing krijgt.

100% oplossings- gericht advies
piloot of copiloot van uw verandering

Regisseurs

 

In complexe en omvangrijke transacties, reorganisaties, netwerkvorming of samenwerkingen is de juridische implementatie maar één van de vele werven die moet opgezet worden. Vaak loopt deze werf parallel met andere werven zoals communicatie, ICT, HR, patrimonium, enz.

 

Bij deze complexe opdrachten kruipen we geregeld in een helikopter en nemen de regie (mee) op als opdrachtgevers dat wensen. Dat kan als piloot of als copiloot in het transitieteam van de cliënt of in duo-opstelling met een andere expert (change-expert, participatiedeskundige, business case ontwikkelaar of financiële analist).

 

Ook wanneer raden van bestuur begeleid willen worden in de evaluatie van hun samenstelling, werking en interactie, kunnen we daartoe de regie voor een grondig governance-assessment in handen nemen. Dat doen we met een aantal instrumenten en technieken voor evaluatie, een interactieve denkdag en een implementatietraject voor bijsturing.

 

En ook in het kader van netwerkvorming, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen, begeleiden we graag een governance-traject, samen met meerdere raden van bestuur.

 

In het kader van een regieopdracht overstijgen we de klassieke rol van de advocaat. Naast een oerdegelijke kennis van het juridisch kader en een doorwinterde ervaring, vergt een rol als regisseur voeling met bepaalde psychologische aspecten, de competentie om participatief en constructief problemen te benoemen en het talent om oplossingen op maat aan te reiken op het juiste moment. Verbinding vinden tussen organisaties en mensen is daarbij cruciaal: pas als iedereen mee kan en mee durft, wordt het resultaat boeiend.

Partners

 

In alles willen we betrouwbare partners zijn voor onze cliënten. Dit gaat verder dan onze rol als advocaat, adviseur of regisseur. Voor impact-ondernemers is alles in beweging en dus bewegen we mee als gespecialiseerde professionals in educatie, cocreatie en innovatie.

 

Educatie zit in ons DNA. We bestuderen nieuwe regelgeving, pluizen hieruit voortvloeiende implementatieproblemen uit en doen de vertaalslag voor de ondernemingen en ondernemers. Kennisdeling gebaseerd op juiste informatie zijn de sleutels voor verandering. Daarnaast staan we bekend en zijn we veelgevraagd als gedreven sprekers die een moeilijk probleem kunnen vatten in heldere opleidingen of publicaties.

 

Cocreatie is ons streven. Vanuit die gedrevenheid zit alles in een dynamiek van verbinding en brengen we alle elementen samen om een project tot een goed einde te brengen. Die dynamiek vertrekt van de verschillende expertises en van de diverse belanghebbenden, en mondt uit in uiteenlopende werven en parallelle backplanningen voor een project.

 

Innovatie, daar houden we van. Als een project het vereist, durven we de standaard benaderingen in de schuif te houden en gaan we op zoek naar nieuwe pistes of invalshoeken, out-of-the-box. Dat betekent niet dat we roekeloos werken, wel dat we creatief durven denken.

partners in educatie, cocreatie en innovatie