Voor wie

 

Opdrachtgevers in een gevarieerde typologie doen beroep op onze diensten. Wij noemen ze “impact-ondernemers”. Ze hebben de rechtsvorm van vzw, stichting, internationale vereniging, coöperatie, vennootschap, ziekenfonds, openbaar bestuur, overheidsagentschap, en zo meer.

 

Onze opdrachtgevers zijn actief in uiteenlopende social profit sectoren zoals zorg en gezondheid, welzijn, cultuur en sport, onderwijs en wetenschap, sociale economie en sociale innovatie, religie, ontwikkelingssamenwerking en filantropie.

 

Ook organisaties gericht op (inter-)nationale belangenbehartiging voor bepaalde industrieën, sectoren of beroepen, actief in fondsenwerving en ondernemingen uit het klassieke bedrijfsleven doen geregeld beroep op ons.

 

Naast de diverse gradaties en variaties van sociale ondernemingen en hun werkgeversfederaties, worden we voor onze specifieke expertise geraadpleegd door hun partners: sociale investeerders, verzekeraars, projectontwikkelaars en banken of door hybride structuren met een gemengd businessmodel in enerzijds een for-profit onderneming en anderzijds
een not-for-profit onderneming vinden hun weg naar impact advocaten.

 

Universiteiten, consultancy bedrijven of beleidsinstanties raadplegen ons de laatste jaren steeds meer in het kader van (overheids-)opdrachten, consultancy trajecten of uitvoeringsondersteuning van nieuw beleid. Onze specifieke expertise wordt hier ad hoc ingezet in een grotere, vaak multidisciplinaire, opdracht.

 

In het bijzonder impact  ondernemers met vragen over werking en governance van ondernemingen in oprichting, in continuïteit of in discontinuïteit, in partnerschap of in netwerkvorming, in verandering en transitie, inkanteling of reorganisatie kunnen bij ons terecht.

“Impact-ondernemers durven maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De kolibrie staat symbool voor hun  bewustzijn, creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen.”