Impact advocaten zoekt een gedreven advocaat

Impact advocaten in de kijker bij MVO Vlaanderen

Impact Advocaten en CERA geven samen met die Keure “GPS 2019: het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen en aangepaste modellen” uit

Een nieuw Wetboek voor vennootschappen, (I)VZW’s en stichtingen: zes takeaways voor sociale ondernemingen

Interesse in een Europees juridisch netwerk voor maatschappelijke impact?