Pionieren

 

Pionieren met recht is één van onze kerncompetenties. In een sector die voortdurend in beweging is, analyseren we de impact van nieuwe regelgeving op werking en governance van sociale ondernemingen, hun partners en projecten. De vertaling naar nieuwe modellen en werkbare oplossingen behoort tot onze dagelijkse opdrachten.

 

Pionieren met de juridische noden van onze opdrachtgevers zit in ons advocaten-DNA. We waren bij de eerste advocaten die een dienstverlening op maat van vzw’s en sociale ondernemingen ontwikkelden vanaf 2003.

 

En ook vandaag lopen onze teamleden voorop in de verdere uitbreiding van een gespecialiseerde dienstverlening gericht op impact-ondernemingen. Deze delen het bewustzijn dat de sociale, ecologische en maatschappelijke uitdagingen moeten worden aangepakt om een duurzame samenleving over de generaties heen te realiseren. Impact-ondernemers dragen bij tot een nieuwe visie rond ondernemen met maatschappelijk rendement en werken met geld met meer dan een financiële betekenis.

 

Pionieren met een uniek advocatenkantoor waarin we zelf willen ondernemen met maatschappelijk rendement door een deel van de jaarlijkse winst collectief te bestemmen voor impact-projecten, is dan ook een extra dimensie van onze impact-advocatuur.

Onze missie

 

Onze missie is (zelf)bewust een zinvolle bijdrage leveren tot de verdere ontwikkeling van een impact-economie. Duurzaamheid en positieve impact zouden vanzelfsprekende onderdelen moeten worden in de vormgeving en werking van alle ondernemingen. Onze ultieme drijfveer is om ook deze paradigmashift in het traditionele juridische denken te zien ontstaan.

 

Onze visie

 

Wij willen advocaten zijn met impact als maatstaf. We worden gedreven door onze passie voor ondernemingen en projecten die behoren tot het gevarieerde spectrum en het ecosysteem van ondernemingen die maatschappelijke impact nastreven. We willen hen ondersteunen met onze unieke expertise als ondernemende en dynamische advocaten in een rol van facilitator en bruggenbouwer. Daarbij willen we de klassieke rol van advocaten overstijgen en mee evolueren met de noden van onze opdrachtgevers door hen ook als adviseurs, regisseurs en partners te ondersteunen. En met onze eigen ondernemingswerking willen we zelf een impact-bijdrage leveren: door collectief onze krachten te bundelen worden we impacti.

Impacti

 

Door de kwaliteit van onze dienstverlening willen we in de eerste plaats positieve juridische impact genereren.

 

Maar we willen verder gaan dan dat: bij de opstart van ons impactproject werd al snel duidelijk dat we ook samen willen bijdragen tot een duurzame maatschappelijke impact, intern en extern. Dat dit een uitdaging zal zijn na jaren van conditionering anderszins, staat vast. Dat schrikt ons niet af, maar daagt ons uit als groep. We durven dit aan door een open vizier te houden en vertrouwen op ons een gedeeld waardenkompas, in kaart gebracht door Choco-cvba.

 

Zo zijn onze onderlinge relaties gericht op duurzame samenwerking: elke advocaat moet zich partner voelen van impactadvocaten.

 

Intern betekent impact ook aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering: door paperlow te werken, door optimaal gebruik van kantoorruimte en efficiënte mobiliteit, door selectie van onze leveranciers op de duurzaamheid van hun producten en diensten…

 

Ook extern willen we positieve maatschappelijke impact realiseren door ons reëel engagement om duurzaam een deel van de jaarlijkse winst van impactadvocaten collectief te bestemmen voor impactprojecten. Een overzicht van de geselecteerde projecten vind je hier.